Házirend

Házirend

1. Az intézmény közösségi és kulturális célokat szolgál, védelme, berendezésének, felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata a tisztaság és a rend megóvása minden látogató érdeke és kötelessége.

2. A Kismarosi Művelődési Ház állandó nyitva tartása: Hétfő: 8-20, Kedd: 8-20, Szerda: 8-20, Csütörtök: 8-20 , Péntek: 8-20 óráig tart. A nyitva tartási rend alkalmanként a rendezvényhez igazodva módosul.

3. Az intézményt, kulturális szolgáltatásait a nyitva tartási időben a zártkörű és belépődíjas rendezvények, részvételi díjas tanfolyamok, kiscsoportos foglalkozások kivételével minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti, amennyiben megjelenésével és viselkedésével a művelődési házban zajló programot, a többi látogatós nem zavarja.

4. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyváltás vagy a részvételi díj befizetése.

5. A Művelődési Ház a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

6. A Művelődési Ház termei az előre elkészített órarend szerint használhatók, egyébként zárva tartandók.

7. A termet bérbevevő civil szervezet, alapítvány, egyesület stb. a berendezési és felszerelési tárgyakban keletkezett kárt az intézménynek köteles megtéríteni.

8. A teremben bekövetkezett balesetért minden esetben a helyiséget igénybe vevőt terheli a felelősség.

9. A technikai felszereléseket csak a művelődési ház munkatársai kezelhetik, vagy engedélyezhetik azok kezelését.

10. A művelődési ház dolgozóinak intézkedései a látogatókra kötelező érvényűek. Aki a házirendhez nem alkalmazkodik, figyelmeztetés után az intézményből meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható. Súlyos esetben ellene hatósági intézkedés kezdeményezhető.

11. Az a bódító szerek hatása alatt lévő személy, aki cselekvéseiért felelősséget vállalni nem tud, az épületben nem tartózkodhat.

12. Az intézmény alkalomhoz illő ruházatban látogatható.

13. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!

14. Az intézményben a rendezvényhez hozott, magán és jogi személyek tulajdonát képező felszerelési tárgyakért csak átvételi elismervény ellenében vállalunk felelősséget. A bérelt teremben ezekez a tárgyakat a bérleti időn kívül tárolni csak engedéllyel, lehet.

15. Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat csak a vezető írásbeli engedélyével lehet az épületből kivinni, kölcsönözni.

16. Az intézményben megrendezésre kerülő programokról filmforgatás, videofelvétel, készítés csak a vezetővel történt egyeztetést követően engedélyezett.

17. Az intézmény területén és közvetlen környezetben magán és jogi személy kereskedelmi, szolgáltató és reklámtevékenységet a vezető engedélyével folytathat.

18. Az intézményt bérbevevő szakkör, klub, tanfolyam stb. az intézmény területén és parkolóiban propagandaanyagot csak a vezető engedélyével helyezhet el.

19. Záróra után az épületben a művelődési ház alkalmazottain kívül senki sem tartózkodhat.

20. A házirend betartása és betartatása minden intézményi dolgozó kötelessége és feladata.

21. A házirend betartása minden látogató kötelessége.

22. A művelődési ház épségének, tisztaságának, rendjének kulturált légkörének megőrzése közös érdekünk, amelyhez a látogatók szíves segítségét kéri, várja és köszöni:

Kismaros, 2017. július 19.