Menu
Kezdőlap Mosoly Család– és Gyermekjóléti Szolgálat

Mosoly Család– és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálat Nagymaros, Verőce, Szokolya, Kismaros, Kóspallag településeken látja el a feladatait.

Az Intézmény szolgáltatásai:

 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézményt bárki felkeresheti:

 • egyéni problémával
 • segítő szándékú bejelentéssel
 • segítségnyújtási ötlettel

Család-és gyermekjóléti Szolgáltatás:

Komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

A családsegítők feladata:

 • tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról,
 • tanácsadás családtervezési, pszichológiai, életvezetési és mentálhigiénés kérdésekben, nevelési kérdésekben,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, közvetítés,
 • családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás, mediáció,
 • családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájuttatás szervezése,
 • prevenciós szabadidős foglalkozások, táborok szervezése,
 • ruha és bútoradományok közvetítése,
 • egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyek intézése,
 • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • csoportmunka hasonló problémával küzdő személyek segítésére.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

 

Szolgálat ügyfélfogadása és elérhetősége:

 • Tel/fax.: 27-354 054, 06/70 3740464
 • mosoly@nagymaros.hu

Kedd: 12.00-16.00

Csütörtök: 12.00-16.00

Kismaros, Kossuth L. út 5.

Családsegítők:

Grósz Réka, Kovácsné Csillár Zsuzsanna

Intézményvezető:

Horváth Anikó

Székhely:
2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax.: 27-354 054, 06-70 315-4014

mosoly@nagymaros.hu

Friss hírek

Kapcsolat

No members found
Kismaros