Menu
Kezdőlap Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Dokumentumok

Az alapítvány célja a gyermekek játékeszközeinek, játéklehetőségeinek bővítése a sokféle tevékenységhez, mely az óvodás korú gyermek személyiségfejlesztésének alapvető eszköze.

Az egészséges nevelés érdekében: mozgásfejlesztéséhez célszerű, esztétikus és környezetbarát eszközök folyamatos biztosítása az udvaron, a gyermekek állóképességének fejlesztéséhez, edzéséhez szükséges eszközök megteremtése

Környezetvédelemre nevelés: az óvoda és környékének tisztaságára, a növények, állatok ápolására és védelmére nevelés

Néphagyományőrzés: ismerkedés a népi eszközökkel, szokásokkal, ezáltal óvodai éltük, ünnepeik színesebbé tétele. Erősebb kötődés alapozása a szülőföldhöz, családjukhoz.

A német nyelvoktatás megvalósítása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Szakember és feltételek biztosítása: az óvónők magas színvonalú oktató-nevelő munkájának elismerése.

Az alapító tagok külön rögzítik, hogy az alapítványhoz természetbeni juttatás szolgáltatásával is hozzá lehet járulni. Így amennyiben az óvoda felszerelési tárgyai, berendezései vagy felépítménye vonatkozásában valamely hozzájáruló saját munkáját vagy egyéb vagyontárgyat ajánl fel, úgy a kuratórium azt is köteles elfogadni. Az adott szolgáltatás jellege szerint vállalkozói jogosítvánnyal rendelkező felajánló esetében a természetbeni hozzájárulás értékét a kuratórium igazolja az Adóhatóság felé.

Friss hírek

Óvodai beiratkozás 2019

Hirdetmény a Kismarosi Kis Morgó Óvodában a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8....

1% a civileknek 2019-ben is!

KISMAROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Kérjük támogassa adója 1%-ával a Kismarosért Közalapítványt! Adószáma: 18690259-1- 13 Az alapítvány célja, Kismaros Község fejlődését, fejlesztését elősegíteni, különös tekintettel a falu és az üdülőövezet...

Új vezető az Óvoda élén

Kismaros Község Önkormányzatának képviselő-testülete a kismarosi Kis Morgó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával a 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31.-ig terjedő időszakra Ritzl Erikát bízza...

Kapcsolat

Ritzl Erika

Ritzl Erika

Intézmény vezető
Telefon: 06 80 627 727
Kismaros