Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2024. május 13-án, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

  1. Javaslat a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
  1. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 2023. évi hatályosulásáról
  1. Javaslat a Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának módosítására
  1. 2023. évi zárszámadási rendelet
  1. Javaslat a Kismaros 0157 hrsz-ú ingatlanon kerékpáros pihenőhely kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadására
  1. Javaslat E-Menza rendszer bevezetésére
  1. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítására
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Et. 1. Mosoly beszámoló Kismaros

Et. 1. Mosoly beszámoló Kismaros melléklet

Et. 2. TAK TRE 2023. évi hatályosulás

Et. 3. Művelődési Ház SZMSZ és Alapító okirat módosítás

Et. 4. Kismaros_zárszámadás_2023

Et. 5. Javaslat kerékpáros pihenőhely kialakítására

Et. 6. E-menza

Et. 6. Döntés közétkeztetési ajánlatokról

Et. 7. Köztisztviselők Napja

Et. 11. Beszámoló a Közös Önkorm. Hivatal 2023. évi munkájáról

Et. 12. NNÖK óvodai helyiségbérlet

Kismaros, 2024. május 08.

Moór Róbert sk.

elnök