Választás 2024 – ajánlóívekről szóló tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a június 9-i helyhatósági választásokhoz (képviselő és polgármester megválasztása) kapcsolódó ajánlásgyűjtő ívek április 20. (szombat) 8.00 órától 16.00 óráig, azt követően hétfőtől hivatali munkaidőben felvehetőek a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal (Kismaros, Kossuth L. út 5.) emeletén, Lovász György igazgatási ügyintézőnél.

Egy A4-es jelű formanyomtatványt szükséges kitölteni és leadni, amelyet az alábbi linkről tudnak letölteni:

https://www.valasztas.hu/documents/20182/6213274/A4.pdf/6e3150f8-5393-d252-7316-2c5cc29786fe?version=2.0&t=1712305395616

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos! Egy ajánlóíven 8 db ajánlást lehet gyűjteni.

Néhány tudnivaló az ajánlásgyűjtő ívekkel kapcsolatosan:

Kismaroson a polgármesterjelöltséghez 62, a képviselő jelöltséghez 21 érvényes ajánlás szükséges.

Kóspallagon a polgármesterjelöltséghez 19, a képviselő-jelöltséghez 7 érvényes ajánlás szükséges.

Szokolyán a polgármesterjelöltséghez 47, a képviselő jelöltséghez 16 érvényes ajánlás szükséges.

Az ajánlóíveket legkésőbb május 6. 16:00 óráig szükséges a HVI-nél leadni (Kismaros, Kossuth út 5.).

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet azonban csak egy aláírással.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

 

Tisztelettel:

Schottner Norbert

jegyző/HVI vezető