Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2024. március 11-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

 

Napirend:

 

 

1.     A Váci Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 

2.    A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

 

3.     A fák védelméről szóló 6/2019. (VII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

4.     Beszámoló a Művelődési Ház és IKSZT ház 2023. évi tevékenységéről, a Művelődési Ház 2024. évi munkatervének elfogadása

 

5.     2023. évi költségvetési rendelet módosítása

 

6.     Helyi adó beszámoló 2023.

 

7.     Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

 

8.     Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyására

 

9.     Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervére

 

10. Kiegészítő beruházás megrendelése a Dám utca és Monostor utca felújításához

 

11. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

 

Kismaros, 2024. március 06.

 

Előterjesztések:

Et. 1.1 Rendőrkapitányság beszámolója

Et. 1.2 Rendőrség Beszámoló 2023

Et. 1.3 Rendőrség 1.sz. melléklet bnügyi adatok

Et. 1.4 Rendőrség 2. sz. melléklet -rendészeti adatok

Et. 2. Szociális rendelet módosítása

Et. 3. Fakivágási rendelet módosítás

Et. 4.1 Művelődési Ház besz. tevékenységről, munkaterv elfogadása

Et. 4.2 2024-es szakmaiterv

Et. 4.3 2023 Szakmai beszámoló

Et. 5. 2023. évi költségvetés módosítása

Et. 6. Helyi adó beszámoló 2023

Et. 7. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Et. 8. Óvoda, Bölcsőde Pedagógiai Program elfogadása

Et. 9. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

Moór Róbert sk.

elnök