Álláspályázat – óvodapedagógusi munkakörre

KISMAROSI KIS MORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): • a családlátogatások, fogadóórák tervezése és
megvalósítása
• szülői értekezletek megtartása
• a gyermekek egyéni fejlettségi mutatóinak felmérése, a fejlesztés tervezésének,
ütemezésének megvalósítása
• a szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről az információk kezelésének szabályai betartásával
• a gyermekcsoport testi épségének megóvása, a beteg, lázas, balesetet szenvedett gyermek ellátása
• bejelentési kötelezettség betartása kirándulás illetve az óvoda épületének elhagyása
esetén
• pedagógus etika betartása
• kötelező továbbképzésen való részvétel
• anyagi felelősség az intézmény tárgyainak, gépeinek kezelése során
• részt vesz a munkatársi értekezleteken, évente tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásban
részesül
• Nevelő tevékenysége során köteles az óvoda Pedagógiai Programja előírásait betartani. Az óvoda éves Munkatervének elemeit beépíti saját csoportnaplójába (pl. hagyományok, szervezési feladatok stb.).
• Nevelő tevékenysége során köteles figyelembe venni a gyermek egyéni képességét,
tehetségét, fejlettségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, esetleges
fogyatékosságát.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kismaros

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55248
Intézményi iktatószám: 93/2024
Álláshirdető szervezet bemutatása: Többcélú intézmény amely 6 óvodai csoportból és 3
bölcsődei csoportból áll. Az óvoda német nemzetiségi kétnyelvű nevelést is folytat.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatának a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35.). A borítékon kérjük feltüntetni a 93/2024 iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: Német Nemzetiségi Óvodapedagógus.
Elektronikus úton: Ritzl Erika részére a kismorgoovoda@gmail.com e-mail címre. Személyesen:
telefonos egyeztetést követően (+3620/439 14 45) 2623 Kismaros, Liget utca 35 Ritzl Erikánál.
Próbaidő: 3 hónap

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Óvodapedagógusok képzése, Főiskola Óvodapedagógus, Német Nemzetiségi
Óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Érzelmi intelligencia (alap)
– Konfliktus-kezelés (alap)
– Együttműködés (alap)
– Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
– Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55248
Intézményi iktatószám: 93/2024

– Adatkezelési nyilatkozat
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók
előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.19. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kismaros Község Önkormányzatának
honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.20.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.01.