Meghívó képviselő-testület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 29-én hétfőn, 17.30 órától testületi ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

  1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
  1. Döntés a településkép védelméről szóló 6/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (TKR2m)
  1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására
  1. A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

 

Előterjesztések:

Et. Óvoda és Bölcsőde SZMSZ jóváhagyása melléklettel

Et. Rendeletalkotás közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

Et. Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Et. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása

 

Kismaros, 2024. január 23.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester