Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2024. január 29-én hétfőn, 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

  1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
  1. Döntés a településkép védelméről szóló 6/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (TKR2m)
  1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

 

Előterjesztések:

Et. Óvoda és Bölcsőde SZMSZ jóváhagyása melléklettel

Et. Rendeletalkotás közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

Et. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása

 

Kismaros, 2024. január 23.

Moór Róbert sk.

elnök