Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2023. december 11-én, hétfőn 18.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

  1. Dunakanyar Rendészeti Társulás 2023. évi szakmai beszámolója
  1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására
  1. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról (Kismaros belterület 2208)
  1. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról (Kismaros belterület 4531)
  1. Javaslat telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötésére (Kismaros belterület 1577, 1578, 1583)
  1. Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervére
  1. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  1. Irattári iratanyagok selejtezésének megrendelése
  1. Javaslat szociális ellátások biztosítása céljából megkötött ellátási szerződés módosítására
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

 

Előterjesztések:

Et. 1. Dunakanyar Rendészeti Társulás 2023. évi szakmai beszámolója

Et. 2. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Et. 3. Döntés vételi ajánlatról Kismaros 2208 hrsz. 1. rész

Et. 3. Döntés vételi ajánlatról Kismaros 2208 hrsz. 2. rész

Et. 4. Döntés vételi ajánlatról Kismaros 4531 hrsz. 1. rész

Et. 4. Döntés vételi ajánlatról Kismaros 4531 hrsz. 2. rész

Et. 6. Képviselő-testület 2024. évi munkaterve

Et. 7. 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Et. 8. Irattári iratanyagok selejtezésének megrendelése

Et. 9. Szociális ellátások biztosítása ellátási szerződésének módosítása

 

Kismaros, 2023. december 06.

Moór Róbert sk.

elnök