Meghívó képviselő-testület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 13-án, hétfőn 18.15 órától testületi ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

 1. Döntés Kismaros község helyi építési szabályzata módosításának megindításáról (TRE5m)
 1. Költségvetési beszámoló, 2023.01.01-2023.09.30. időszakra
 1. Költségvetés módosítás, 2023/02.
 1. Javaslat béren kívüli juttatásokra vonatkozóan
 1. 2024. évi költségvetési koncepció
 1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
 1. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról
 1. Dunakanyar Rendészeti Társulás társulási megállapodásának módosítása
 1. Tájékoztatás Kismaros község közvilágosításának korszerűsítési szükségességéről
 1. 2023. évi közmeghallgatás időpontjának módosítása
 1. A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Et. SZEB beszámoló

Et. PÜTB beszámoló

Et. Javaslat HVB tagok megválasztására

Et. 2023. évi közmeghallgatás időpontjának módosítása

Et. közvilágítás korszerűsítés

Et. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésre kijelöléséről

Et. DRT társulási megállapodás módosítás

Et. Döntés TRE(5m) megindításról

Et. Döntés önkormányzati ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Előterjesztés_Kismaros_költségvetés_mód_2023_02

Előterjesztés_Kismaros_2023_03

Eloterjesztes_cafeteria

Előterjesztés_költségvetési koncepció 2024

Kismaros, 2023. november 08.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester