Szociális tűzifa igénylése 2023

  Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról, a támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról.

  Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 20/2023. (IX.12.) rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról.

  Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében az 500 %-át.

  A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell részesíteni

  a) az aktív korúak ellátására,

  b) az időskorúak járadékára,

  c) a települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultakat,

  d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

  A támogatás iránti igényeket 2023. október 2. napjáig lehet jelezni munkaidőben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Kossuth Lajos út 5. (IKSZT ház) szám alatt, az igazgatási irodában.

  Az igényléshez szükséges formanyomtatványt a hivatalban lehet átvenni.

  Az igényléshez csatolandó:

  • Jövedelemnyilatkozat (keresetigazolás, nyugdíjszelvény, OTP átutal., GYES, GYET szelvény, stb., közös háztartásban élők utolsó 3 havi (nettó) jövedelmére vonatkozó igazolás)
  • Lakcímkártya másolata, mely igazolja, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkezik. (a másolás a hivatalban megoldható)

  Kismaros, 2023. szeptember 14.

  Neubauer Rudolf
  polgármester