Meghívó képviselő-testület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 11-én, hétfőn 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Ház kistermében. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.) 

Napirend:

 

 1. Beszámoló a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évben végzett tevékenységéről
 1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde házirendjének megtárgyalására, az egyetértési jog gyakorlására
 1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyására
 1. Döntés Kismaros község településképi elhatározásainak módosításáról szóló eljárás megindításáról
 1. Döntés Kismaros Község településrendezési eszközeinek módosításáról (TRE4m)
 1. Költségvetési beszámoló, 2023/1. félév
 1. Költségvetés módosítás, 2023/01.
 1. Bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása
 1. Óvodai és iskolai térítési díj rendelet 2023/2024. nevelési évre/tanévre
 1. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat székhelyének változása
 1. Igazgatási szünet elrendelése a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál
 1. Javaslat a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére
 1. Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadására
 1. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására
 1. Javaslat a polgármester éves szabadságtervének elfogadására
 1. Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre
 1. Kismarosért Közalapítvány 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
 1. Javaslat a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde intézmény 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
 1. Javaslat a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1. Javaslat a Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím 2023. évi díjazottjaira  – zárt ülés

Előterjesztések:

Beszámoló a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 2022-2023-as nevelési évben végzett tevékenységéről

Előterjesztés 2022. évi átfogó értékelés

Előterjesztés Közalapítvány mérlegbeszámoló

Előterjesztés Mosoly beszámoló elfogadása

Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 2023-2024-es nevelési évre vonatkozó munkaterv jóváhagyására

Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde házirendjének megtárgyalására

Mosoly 2022. évi tevékenység beszámoló

 

További előterjesztések

 

Kismaros, 2023. szeptember 06.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester