Meghívó képviselő-testület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 12-én, hétfőn 17.30 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

  1. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására

(ZÁRT ÜLÉS)

  1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízására
  1. Döntés „Ajánlati felhívás a Kismarosi Egészségház korszerűsítése projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására” megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról
  1. Kismarosi köztemető bővítése
  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása
  1. Börzsöny Kapuja Innovációs Klasztermenedzsment Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
  1. Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló
  1.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Et. Javaslat Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízására

Et. Döntés Egészségház projektmenedzsment ellátására érkezett ajánlatokról

Et. Kismarosi köztemető bővítése

Et. Szociális rendelet módosítása

Et. Közösségi együttélés rendelet elfogadása

Et. Börzsöny kapuja nonprofit kft beszámolója

Et. Beszámoló Közös Hivatal 2022. évi munkájáról

Kismaros, 2023. június 07.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester