Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2023. május 15-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

 1. Döntési javaslat a Sas utca víziközmű fejlesztéséről
 1. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 2022. évi hatályosulásáról
 1. Tájékoztató Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek 2022. évi hatályosulásáról
 1. Tájékoztatás gyermekétkeztetés követelésekről
 1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének ismételt megbízására
 1. Maradványvagyon-hasznosító Zrt. ajánlatának elfogadása
 1. Dunakanyar Rendészeti Társulás megállapodásának módosítása
 1. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosítása
 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet elfogadására
 1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Et. 1. Sas utca

Et. 2. Táj. TAK hatályosulásról

Et. 3. Táj. TRE hatályosulásról

Et. 4. Előterjesztés_gyermekétkeztetés

Et. 5. Óvoda Bölcsőde intézményvezető megbízás szándék

Et. 6. Maradványvagyon-hasznosító Zrt

Et. 7. Rendészeti Társulás megállapodás

Et. 8. Avarégetés rendelet

Et. 9. Vagyonrendelet

Et. 10. SZMSZ rendelet módosítás

Kismaros, 2023. május 10.

Moór Róbert sk.

elnök