Felhívás ebtartók részére

Tisztelt Kismarosi Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az ebtartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Kismaros község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.kismaros.hu honlapról IDE KATTINTVA 2023. május 3. napjától letölthető EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP-2023.” kitölteni és legkésőbb 2023. június 30napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

➢ postai úton a Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.) címre,

➢ ügyfélkapus azonosítással e-papír felületen Kismaros Község Önkormányzatának címezve,

➢elektronikusan az titkarsag@kismaros.hu  címre megküldve Tárgy: EBNYILVÁNTARTÁS

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Köszönjük együttműködésüket!

Schottner Norbert

jegyző