Meghívó képviselő-testület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2023. április 17-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban. (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)

Napirend:

 1. A Váci Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 1. Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
 1. Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményvezetői pályázatának kiírása
 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan eladására vonatkozó képviselő-testületi határozat módosítására
 1. Szociális szolgáltatások ellátási szerződésének módosítása
 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 1. 2022. évi zárszámadási rendelet
 1. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet módosítása
 1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzata a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
 1. Képviselői javaslat adótorony áthelyezésére
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Et. 1.1. Rendőrség beszámoló

Et. 1.2. Rendőrség beszamolo 2022

Et. 2. Szociális tüzelő pályázat benyújtása

Et. 3. Művház intézményvezető pályázat kiírás

Et. 4. 2567_4 hrsz. ingatlan ügye

Et. 5.1. Ellátási szerződés módosítása

Et. 5.2. Kismaros_ktgv_2023_kisero

Et. 5.3. Ktgv2023 Szt Lőrinc eFt-ban_Kismaros

Et. 5.4. Ellátási_szerződés_szociális_szolgáltatás_tsz_2023_v2

Et. 6. Szociális rendelet módosítása

Et. 7. zárszámadás_Kismaros_2022

Et. 8. Égetési rendelet módosítása

Et. 9. Partnerségi rendelet megalkotás

 

Kismaros, 2023. április 5.

Moór Róbert sk.

elnök