Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 13-án, hétfőn 17.30 órától testületi ülést tart a Kismarosi Egészségházban (2623 Kismaros, Liget utca 36.).

Napirend:

  1. Beszámoló a Művelődési Ház és IKSZT ház 2022. évi tevékenységéről, a Művelődési Ház 2023. évi munkatervének elfogadása

  1. 2023. évi költségvetési rendelet

  1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  1. Döntés „Ajánlati felhívás a Kismarosi Egészségház bővítés építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére” megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról

  1. Javaslat a Kismaros külterület 0208 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó többlethasználati megállapodás megkötésére

  1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervére

  1. Javaslat a Kismaros belterület 3701, 4322, valamint 4325 helyrajzi számú ingatlanok előterjesztésben részletezett tulajdoni hányadainak térítésmentes felajánlásának elfogadására

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések

Kismaros, 2023. február 08.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester