Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2023. február 13-án, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart az Egészségházban. (2623 Kismaros, Liget utca 36.).

Napirend:

  1. Beszámoló a Művelődési Ház és IKSZT ház 2022. évi tevékenységéről, a Művelődési Ház 2023. évi munkatervének elfogadása
  1. Tájékoztatás a Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről
  1. 2023. évi költségvetési rendelet
  1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  1. Javaslat a Kismaros külterület 0208 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó többlethasználati megállapodás megkötésére
  1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervére
  1. Javaslat a Kismaros belterület 3701, 4322, valamint 4325 helyrajzi számú ingatlanok előterjesztésben részletezett tulajdoni hányadainak térítésmentes felajánlásának elfogadására
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

2023_költségvetési_rendelet_Kismaros

Előterjesztés 2023. évi közbeszerzési terv

Előterjesztés Művelődési Ház beszámoló, munkaterv

Előterjesztés SZMSZ rendelet módosítás

Előterjesztés Tűzoltó Egyesület tájékoztatás

Előterjesztés_döntés_tervezői_ajánlati_felhívásról

Javaslat_ingatlan_felajanlasok_elfogadasara

KIM_152-2_2023_Polgarmesteri_beszamolo_2023-02-07_avdh

Kismaros, 2023. február 08.

Moór Róbert sk.

elnök