Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2023. január 23-án, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart az Egészségházban. (2623 Kismaros, Liget utca 36.).

Napirend:

  1. Döntés Kismaros község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

  1. Javaslat Bérleti Szerződés aláírására, valamint községpolitikai fórum időpontjának kitűzésére

  1. Tájékoztatás a Kismaros közigazgatási területén elhelyezkedő gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tételének lehetőségeiről

  1. Kismaros-Verőce Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás megállapodásának módosítása

  1. Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítása

  1. Döntés „A Kismarosi Kis Morgó Óvoda természeti-tárgyi környezetének fejlesztése” megnevezésű projekthez kapcsolódó bizottsági hatáskörbe tartozó beszerzési eljárásokról

  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

KISMAROS_TRE_MOD-1.-resz.pdf

KISMAROS_TRE_MOD-2.-resz.pdf

KISMAROS_TRE_MOD-3.-resz.pdf

TRE4m-kozuleti-eszrevetelek-2322.pdf (kismaros.hu)

Előterjesztés- TRE véleményezés lezárás

KISMAROS_KORNYEZETI_ERTEKELES

4. melléklet_véglegesített_TERVEZOI_VALASZOK_KISMAROS_TRE_MOD_2022_12_16

5. melléklet_új beépítésre szánt területek

2. Nr. Előterjesztés bérleti szerződés, fórum

3. Nr. Előterjesztés Gyalogátkelőhely

3. Nr. Előterjesztés_döntés_műszaki_ellenőri_ajánlati_felhívásra_beérkezett_ajánlatokról

4. Nr. Előterjesztés Rendészet megállapodás módosítás (1)

5. Nr. Előterjesztés NNÖK megállapodás

6. Nr. Előterjesztés Óvoda környezet fejlesztés

7. Nr. KIM_152-1_2023_Polgarmesteri_beszamolo_2023-01-18_avdh

Kismaros, 2023. január 14.

Moór Róbert sk.

elnök