Csaknem 300 millió forintból fejlesztheti tovább Kismaros a falu óvodáját

 

Kismaros Község Önkormányzata, pályázati forrást elnyerve fejlesztheti a Kis Morgó Óvodát, csaknem 300 millió forintból. A fejlesztés keretében tornaszoba és gyógypedagógiai helyiség épül, átalakul a tálalókonyha, továbbá napelemek kerülnek kiépítésre és megújul a régi tetőszerkezet is. Ezeken kívül esővízgyűjtő, magaságyás, szelektív hulladékgyűjtő, üvegház és komposztáló kiépítése is megtörténik.

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00013

Pályázat címe: A Kismarosi Kis Morgó Óvoda természeti-tárgyi környezetének fejlesztése

Megvalósítási időszak: 2023. január 2.- 2023. december 31. (tervezett)

Elnyert támogatás: 299 millió 996 ezer 451 forint

Projekt összefoglalója: A pályázat során a 6 csoportos 95%-os kihasználtsággal működő óvoda felújítása és bővítése tervezett. A beruházás hiánypótló, hiszen tornaszoba és gyógypedagógiai helyiség kialakítására irányul. Továbbá megfelelő tálaló konyha elhelyezésére is sor fog kerülni. A hatcsoportos óvoda belső funkcionális elrendezése logikus, jól használható, de néhány alapfunkció hiányzik. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, illetve az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott felszerelésjegyzék alapján előírt tornaszoba hiányzik, illetve ideiglenes megoldással történt a kialakítása.

További hiányosság egy gyógypedagógiai tanterem, mely a speciális nevelési igényű, vagy lemaradó, esetleg valamilyen fogyatékossággal küzdő gyermekek kiegészítő-felzárkóztató foglalkozásait be tudná fogadni.

A pályázat részét képezi 20kw napelemrendszer telepítése, melynek során az intézmény villamosenergia szükséglete kiváltásra kerül. A hőszivattyú rendszer pedig a bővítmény fűtését biztosítja. A testnevelés foglalkozáshoz szükséges alapvető eszközök is kiegészítést
igényelnek. Tornapadok, zsámolyok, bordásfalak, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő készletek beszerzése indokolt. Lehetőség szerint beépített mászófal
kialakítása célszerű lenne. Az eszközök tárolására alkalmas helység nincs jelenleg az intézmény épületében, így egy szertár kialakítása is elengedhetetlen. A helységbe való bejutás a tálalókonyhán való áthaladással valósul meg, így a tálalókonyha korszerűsítése is indokolt, hogy megfelelő, külön bejárattal kialakított legyen. A tálalókonyha bútorzatát, eszközeit, épületgépészeti átalakítását is korszerűsíteni szükséges. (Mosogatómedencék, zsúrkocsi, gyümölcsmosó, mosogatógéphez állvány, világítás, elektromos hálózat korszerűsítése, vízvezetékrendszer felújítása, zsírfogó telepítése). A csoportszobák közül két csoportban a régi asztalokat, gyermekszékeket cserélni kell 50 db szék, 10 db asztal (jelenlegi székek OSB lapokból készültek) A fektetők szintén régi vasvázas szerkezetűek, melyeket műanyagágyakra szükséges cserélni (150 db).

Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek természeti és környezeti ismereteinek bővítésére, ezért a pályázat során (mivel az intézmény a Morgó-patak partján helyezkedik el) tanösvény kialakítására is sor kerül. Továbbá esővízgyűjtő, magaságyás, szelektív hulladékgyűjtő, üvegház és komposztáló kiépítése is megtörténik.