Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. november 14-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Gál András kérelmének megvitatása
 1. Döntési javaslat a Sas utca 2023. évi fejlesztéséről
 1. Javaslat rendelet elfogadására az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről
 1. Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Kismaroson a 12. sz. főút és a 12103. sz. út csomópontjánál kijelölt gyalogátkelőhelyen
 1. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése
 1. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
 1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 1. 2023. évi Költségvetési koncepció
 1. Javaslat a helyi adókról szóló 15/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 1. Költségvetési beszámoló, 2022. III. negyedév
 1. Előirányzat módosítás, 2022/03.
 1. Tájékoztató a helyi adóbevételek 2022. évi alakulásáról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

1. Nr. Gál András kérelme

2. Nr. Sas utca 2023. évi fejlesztése

3. Nr. Rendelet önkormányzati jelképekről

4. Nr. Okoszebra

5. Nr. Közmeghallgatás időpontja

6. Nr. Egyes önkorm. rendeletek hatkívhely

7. Nr. SZMSZ rendelet

8. Nr. Előterjesztés_költségvetési koncepció 2023

9. Nr. Adórendelet módosítása

10. Nr. Ktgvetési beszámoló 2022. III. negyedév

11. Nr. Előirányzat módosítás 2022_03

12. Nr. Táj. 2022. évi adóbevételekről

 

Kismaros, 2022. november 09.

Moór Róbert sk.

elnök