Szociális tűzifa igénylése 2022

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról, a támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 17/2022. (X.19.) rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról.

Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében az 500 %-át.

A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell részesíteni

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultakat,

d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

A támogatás iránti igényeket 2022. november 7. napjáig lehet benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon munkaidőben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Liget utca 36 szám alatt, a posta melletti épületben.

Kismaros, 2022. október 21.

Neubauer Rudolf
polgármester

Szociális tüzelőanyag támogatás kérelem 2022