Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 17-én, hétfőn 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Döntés „Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon nyilvántartott utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról

 1. Településképi határozat tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálása

 1. Döntés Kismaros község településrendezési eszközei módosítása (TRE4m) véleményezési szakaszában érkezett további 9 db kérésről

 1. Vilcsek Gyula Alapítvány tulajdonosi tagságáról szóló döntés megvitatása

 

 1. Javaslat a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának felülvizsgálatára, megállapítására

 1. Javaslat a 1942 hrsz. ingatlan bérleti díjának módosítására

 1. Megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézményben

 1. Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítésének jóváhagyása

 1. Javaslat a kismarosi 70 éven felüli lakosok részére Karácsonyi ajándékcsomag megvásárlására

 1. Igazgatási szünet elrendelése a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál

 1. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása

 1. Javaslat a szociális célú tüzelőanyagellátásáról szóló rendelet megalkotására

 1. Javaslat a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására

 1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

 1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Előterjesztések

Kismaros, 2022. október 12.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester