Meghívó képviselőtestület rendkívüli bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. október 17-én, hétfőn 17.00 órától rendkívüli bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Döntés „Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon nyilvántartott utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” megnevezésű beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról
 1. Településképi határozat tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálása
 1. Döntés Kismaros község településrendezési eszközei módosítása (TRE4m) véleményezési szakaszában érkezett további 9 db kérésről
 1. Vilcsek Gyula Alapítvány tulajdonosi tagságáról szóló döntés megvitatása
 1. Javaslat a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának felülvizsgálatára, megállapítására
 1. Javaslat a 1942 hrsz. ingatlan bérleti díjának módosítására
 1. Megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézményben
 1. Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítésének jóváhagyása
 1. Javaslat a kismarosi 70 éven felüli lakosok részére Karácsonyi ajándékcsomag megvásárlására
 1. Igazgatási szünet elrendelése a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál
 1. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
 1. Javaslat a szociális célú tüzelőanyagellátásáról szóló rendelet megalkotására
 1. Javaslat a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására
 1. Javaslat rendelet elfogadására a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztések:

70 éven felüliek Karácsonyi ajándékcsomag

1942 hrsz. ingatlan bérleti díja

Döntés TRE4m 9 db kérésről

Kismaros_TRE4m MELLÉKLETE

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

Előterjesztés Döntés Liliom Zrínyi utca járdafelújítás

Előterjesztés Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatára

Igazgatási szünet elrendelése

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése

Megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása

SZMSZ Képviselő-testület és Szervei

Szociális tüzelő rendelet megalkotása

Településképi határozat fellebbezés

Vilcsek Gyula Alapítvány tagságról döntés

Kismaros, 2022. október 12.

Moór Róbert sk.

elnök