Tájékoztató barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások részére

A kialakult gazdasági helyzetben a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Az önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A háztartásoknak lehetősége van bejelenteni a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
  III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott
  bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
  közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely
  személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott
  háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a
  következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége
  lehet

Az igénylésbejelentésekből származó adatokat az önkormányzatoknak 2022. szeptember 30-ig kell rögzíteniük a rendelkezésre álló felületen.

Az összesített adatok rögzítését követően, az adatlap lezárásával történik meg az igényfelmérés teljesítése.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kismaros Község Önkormányzat

BEJELENTÉS – barnakőszén

BEJELENTÉS – barnakőszén