Kedvezményes földgáz igénybevételéről szóló jegyzői tájékoztatás

  Tisztelt Kismarosiak!

  2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

  A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

  Az eljárási idő 8 nap.

  A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

  Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

  Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

  Vonatkozó jogszabályok:

  259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet

  345/2022. (IX.9) Korm. rendelet

  253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

  A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy postai úton a 2623 Kismaros, Kossuth L. út 22. címre küldve, vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/  oldalon keresztül. A kérelem űrlap személyesen vehető át a hivatalban.

  További tájékoztatást telefonon Lovász György igazgatási ügyintéző nyújt a 06-27-639-123/104-es melléken. E-mail: titkarsag@kismaros.hu

  Ügyfélfogadási idő:

  Hétfő: 13:00-17:00
  Kedd: nincs ügyfélfogadás
  Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
  Csütörtök: 8:00-12:00
  Péntek: nincs ügyfélfogadás

  Schottner Norbert jegyző

  Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal