A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása a 2022. évi helyi adók II. félévi részletének befizetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. évi helyi adók II. félévi részletének késedelmi
pótlékmentes befizetési határideje 2022. szeptember 15. A befizetéshez szükséges csekkeket a 2022. február hóban megküldött számlaegyenleg értesítővel csatoltan küldtük meg, újabb értesítő és csekk ez évben nem kerül postázásra.

Az adófizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie. Átutalás esetén az adónemhez tartozó bankszámla számra tudják indítani az utalást. Kérjük, hogy a befizetés pontos azonosítása érdekében a közlemény rovatban tüntessék fel a könyvelési azonosítót (megtalálható a februári értesítőn).

Bankszámla számaink:

Építményadó számla: 11742094-15441221-02440000
Iparűzési adó számla: 11742094-15441221-03540000
Telekadó számla: 11742094-15441221-02510000
Kommunális adó számla: 11742094-15441221-02820000
Késedelmi Pótlék számla: 11742094-15441221-03780000
Bírság számla: 11742094-15441221-03610000
Talajterhelési díj számla: 11742094-15441221-03920000
Államigazgatási eljárási illeték számla: 11742094-15441221-03470000
Egyéb bevételek számla: 11742094-15441221-08800000
Idegen bevételek számla: 11742094-15441221-04400000
Gépjárműadó számla: 11742094-15441221-08970000 (2020.12.31-ig fennálló tartozás esetén)

Amennyiben a befizetéssel kapcsolatban információra van szükségük, szíveskedjenek
ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon (639-123/102 mellék, 639-131/102 mellék, 639-132/102 mellék ), illetve emailben az ado@kismaros.hu címen megkeresni adócsoportunkat.

Ügyintézők:

Mekliné Neuprandt Katalin – Építményadó, Iparűzési adó

Genzelman Mihályné – Gépjárműadó (2020. 12.31-ig), Telekadó, Kommunálisadó

Ügyfélfogadás idő:

Hétfő: 13.00 – 17.00

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Csütörtök: 8.00 – 12.00

Kérjük, legyenek figyelemmel a befizetési határidő pontos betartására!

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy adócsoportunk folyamatosan gondoskodik kintlévőségeinek beszedéséről. Behajtási cselekményeit a hatályos jogszabályok figyelembevételével alkalmazza.

Kismaros, 2022. szeptember 05.

Tisztelettel:

Schottner Norbert
jegyző