FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok kivételével kötelező.

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022.
október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz. A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
 legalább középfokú végzettség,
 magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
 megfelelő helyismeret,
 titoktartás
 vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet eléréssel,
 a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel

A számlálóbiztos főbb feladatai:
 otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése
 az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele
 a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval,  tájékoztatás, a kérdőívek KSH
által előírt módon való kitöltése
 folyamatos ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban
 folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen
tapasztaltakról
 megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak
 az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papír alapú jegyzet leadása

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
Vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt, rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel rendelkezik.

SZÁMLÁLÓBIZTOS CSAK NAGYKORÚ, CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLY LEHET!
A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím, személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft)
Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt
feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot küldje el az igazgatas@kismaros.hu email címre.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 17.

Kismaros, 2022. július 20.

Dr. Cseri Tibor sk.
helyi népszámlálási felelős

4_melléklet_Adatkezelési_tájékoztató

FELHÍVÁS – számlálóbiztos – 2022

Jelentkezési lap Népszámlálás 2022