Hirdetmény új közterületi elnevezésről

KIM/3549/2022

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet 8.§ (5)
bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2022.(VI.20.) számú, és
60/2022.(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozatával új közterületeket hozott létre:
– a kismarosi 8144/6. helyrajzi számú közterületet Irtás köznek nevezte el,
– a kismarosi 8591. helyrajzi számú közterületet Eper köznek nevezi el.

Kismaros, 2022. július 13.

Dr. Timer-Bárkányi Beáta
jegyző

Hirdetmény elnevezett közterületekről