Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 20-án, hétfőn 17.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Javaslat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ bölcsődei ellátásra vonatkozó 2021. évi számviteli beszámolójának elfogadására
 1. Javaslat a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató 2021. évi számviteli beszámolójának, és 2022. évi költségvetésének elfogadására
 1. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi hatósági tevékenységéről
 1. Intézkedési terv a belső ellenőrzés keretében tett intézkedésekre
 1. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására, és a jelenleg hatályban lévő 9/2008.(V.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 1. Zöld Híd B.I.G.G. – DTkH Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 1. sz. módosításának véleményezése
 1. Döntés az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra érkezett vételi ajánlatok tárgyában
 1. Javaslat a Kismaros, 8144/6, és 8591 hrsz-ú közterületek elnevezésére
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Kismaros, 2022. június 15.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester

 

Előterjesztések