Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. június 13-án, hétfőn 17.15 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

  1. Javaslat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ bölcsődei ellátásra vonatkozó 2021. évi számviteli beszámolójának elfogadására
  1. Javaslat a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató 2021. évi számviteli beszámolójának, és 2022. évi költségvetésének elfogadására
  1. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi hatósági tevékenységéről
  1. Intézkedési terv a belső ellenőrzés keretében tett intézkedésekre
  1. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet Megalkotása, és a jelenleg hatályban lévő 9/2008.(V.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
  1. Zöld Híd B.I.G.G. – DTkH Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 1. sz. módosításának véleményezése
  1. Döntés az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra érkezett vételi ajánlatok tárgyában
  1. Javaslat a Kismaros, 8144/6, 8094 és 8591 hrsz-ú közterületek elnevezésére
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Kismaros, 2022. június 09.

Moór Róbert sk.

elnök

Előterjesztések:

Szerződés módosítás DTKH

SzentLorinc_2021evi_szamviteli_beszamolo_level_2022_05_27 SzentAnna_Buzaszem_Mustarmag_2021evi_szamviteli_beszamolo_level_2022_05_27

önk Kismaros Beszámoló 2021 Szt Lőrinc eFtban

önk Kismaros Beszámoló 2021 Szent Anna eFt-ban

Kismaros Ktgv2022 Szt Lőrinc eFt-ban

Előterjesztés-Intézkedési terv

Előterjesztés-folyékony hulladék-2022-05-20

Előterjesztés Javaslat közterületek elnevezésére 2

Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 2022