Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 16-án, hétfőn 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 1. Javaslat a kismarosi Bölcsőde intézmény térítési díjának megállapítására
 1. 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása
 1. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
 1. Költségvetési beszámoló, 2022/01. negyedév
 1. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 1. Javaslat a Kismarosért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
 1. Javaslat a Kismarosi Kis Morgó Óvoda Alapító Okiratának módosítására
 1. Javaslat a kismarosi 8322/1, illetve telekalakítás után 8322/4 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási határozat szerinti törzsvagyonból történő kivonására
 1. Döntés ajánlati felhívások tárgyában –Héja utca burkolatának felújítása-
 1. Döntés ajánlati felhívások tárgyában –Turisztikai kerékpárút építése Kismaroson projekthez köthető Projekt-előkészítő Tanulmány és mellékleteinek elkészítése-
 1. Döntés ajánlati felhívások tárgyában – Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon nyilvántartott utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítása-
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Előterjesztések:

Javaslat bölcsödei térítési díj megállapítására

Vac 2021_beszamolo_Onkormanyzat

Javaslat_a_Kismarosi_Kis_Morgo_Ovoda_Alapito_Okiratanak_modositasara

Javaslat_torzsvagyonbol_torteno_kivonasra

Dontes_beszerzesi_eljarasra_erkezett_ajanlatokrol_Heja_utca

Dontes_beerkezett_ajanlatokrol_kerekparut_projekttanulmany

Dontes_beszerzesi_eljarasra_erkezett_ajanlatokrol_jarda 1_3

Dontes_beszerzesi_eljarasra_erkezett_ajanlatokrol_jarda 2_3

Dontes_beszerzesi_eljarasra_erkezett_ajanlatokrol_jarda 3_3

 

Kismaros, 2022. május 11.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester