Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. május 09-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása
  1. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
  1. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
  1. Költségvetési beszámoló, 2022/01. negyedév
  1. Javaslat a Kismarosért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
  1. Javaslat a kismarosi 8322/1, illetve telekalakítás után 8322/4 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási határozat szerinti törzsvagyonból történő kivonására
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Előterjesztés zárszámadás 2021 Kismaros

Előterjesztés költségvetés mód 2022-01

Előterjesztés beszámoló 2022-01 Kismaros

Javaslat_a_Kismarosert_Kozalapitvany_Alapito_Okiratanak_modositasara

Javaslat_torzsvagyonbol_torteno_kivonasra

6. Napirendi pont melléklet Kismaros végzés

Kismaros, 2022. május 04.

Moór Róbert sk.

elnök