Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. április 11-én (hétfő) 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Javaslat a kismarosi Bölcsőde üzemeltetésére
  1. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
  1. Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családi Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  1. Vízelvezetési munkák kivitelezése a Liget utca 33. alatti bölcsőde udvarán
  1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.1-21 azonosító számú pályázati kiírás keretében megvalósuló Kismarosi Kis Morgó Óvoda fejlesztése projekthez köthető Megalapozó dokumentum és mellékleteinek elkészítésére kiírt beszerzés utólagos jóváhagyása
  1. Döntés ajánlati felhívások tárgyában
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések:

Előterjesztés Mosoly beszámoló

Előterjesztés költségvetés módosítás 2021-04

Eloterjesztes_bolcsode uzemeltetese

KIM_1429-5_2022_eloterjesztes_vizelvezetes_2022-04-06

Kismaros, 2022. április 06.

Moór Róbert sk.

elnök