Tájékoztató a 2022. évi helyi adózásról és a kedvezményekről

Tisztelt Adózó!

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a magánszemély adózók részére postázásra kerültek az adószámla egyenleg értesítő levelek, melyek tartalmazzák a 2022. évi adó  I. félévi és II. félévi befizetéséhez szükséges csekkeket is.

A II. félévi csekket kérjük őrizzék meg, újabb értesítőt szeptember hónapban nem küldünk.

A vállalkozók részére elektronikus úton küldtük meg a számlaegyenleg értesítőket.

Az adót átutalással is rendezhetik, ebben az esetben az adónemhez tartozó bankszámla számra tudja indítani az utalást.

Átutalás esetén fontos, hogy a közlemény rovatban a mutató számát tüntesse fel (megtalálja az egyenleg értesítőn baloldalon felül).

Az Iparűzési adó befizetéseket kérjük átutalással rendezzék.

Ha számlaegyenleg értesítője korábbi, lejárt esedékességű tartozást mutat, a végrehajtási intézkedések elkerülése végett a mellékelt csekken rendezze.

Bankszámla számaink:

Építményadó számla:              11742094-15441221-02440000

Iparűzési adó számla:              11742094-15441221-03540000

Telekadó számla:                     11742094-15441221-02510000

Kommunális adó számla:         11742094-15441221-02820000

Késedelmi Pótlék számla:        11742094-15441221-03780000

Bírság számla:                         11742094-15441221-03610000

Talajterhelési díj számla:          11742094-15441221-03920000

Államigazgatási elj. ill. számla: 11742094-15441221-03470000

Egyéb bevételek számla:          11742094-15441221-08800000

Idegen bevételek számla:         11742094-15441221-04400000

Gépjárműadó számla:              11742094-15441221-08970000

 

Gépjárműadó:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021 január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át.

Amennyiben értesítője gépjárműadó tartozást mutat, az 2021. január 01. előtt keletkezett, így azt szíveskedjenek rendezni. 1 000 Ft feletti gépjárműadó túlfizetés esetén kérheti túlfizetésének átvezetését adóhatóságunk által kezelt másik adószámlájára, ennek hiányában pedig a túlfizetés visszatérítését.

A túlfizetés visszatérítés kérelem nyomtatványunk a honlapunkon található (www.kismaros.hu – Ügyintézés – Letölthető nyomtatványok adóügy, pénzügy  – Kérelem túlfizetés visszautalására).  

Építményadó – Telekadó – Kommunális adó:

Amennyiben ingatlana az előző évben (években) értékesítésre került, az ado@kismaros.hu e-mail címen tudják adócsoportunkkal a kapcsolatot felvenni.

Adókedvezmények

Építményadó:

50%-os kedvezményre jogosult az a személy, aki a településen legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen is él, továbbá a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át (2022. évben 85.500.-Ft), egyedülálló esetében 350%-át (2022. évben 99.750.-Ft) nem haladja meg, amennyiben:

– egyedülálló és az ingatlanban rajta kívül más nem lakik, (egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)

–  azon magánszemély(ek), aki(k) saját háztartásukban három, vagy annál több kiskorú gyermeket nevel(nek) (kiskorú gyermekkel azonos megítélés alá esik a gyermek maximum 25 éves koráig, amennyiben nappali tagozatos képzésben részesül és a szülőkkel egy háztartásban él)

– aki kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül neveli.

Kommunális adó:

50%-os kedvezményre jogosult az a személy, aki a településen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen is él, továbbá a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át (2022. évben 85.500.-Ft), egyedülálló esetében 350%-át (2022. évben 99.750.-Ft) nem haladja meg, amennyiben:

– egyedülálló és az ingatlanban rajta kívül más nem lakik (egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)

–  azon magánszemély(ek), aki(k) saját háztartásukban három, vagy annál több kiskorú gyermeket nevel(nek) (kiskorú gyermekkel azonos megítélés alá esik a gyermek maximum 25 éves koráig, amennyiben nappali tagozatos képzésben részesül és a szülőkkel egy háztartásban él)

– aki kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül neveli.

Fenti adókedvezményeket az adóhatóság az adózó kérelmére veszi figyelembe, mely az adóév március 15-től április 30-ig terjeszthető elő a hivatal által rendszeresített nyomtatványokon a csatolt igazolásokkal.

Az adókedvezményre való jogosultság mindig csak a kérelem benyújtásának évére vonatkozóan adható meg. Az adókedvezményt az adóhatóság minden évben köteles vizsgálni.

Méltányosság:

Természetes személy esetén kérelemre (Hivatal által biztosított formanyomtatvány) adható méltányossági kedvezmény, amennyiben a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 350%-át (2022. évben 99.750.-Ft) nem haladja meg.

Kedvezmény kérelem nyomtatványok a honlapunkról elérhetőek (www.kismaros.hu – Ügyintézés – Letölthető nyomtatványok adóügy, pénzügyÉpítményadó kedvezmény kérelem 2022, Kommunális adó kedvezmény kérelem 2022, Méltányossági kérelem nyomtatvány 2022).

A személyes és a telefonos megkereséseket csak ügyfélfogadási időben tudjuk fogadni, ezért kérjük türelmüket.

A járványhelyzetre való tekintettel a személyes megjelenéshez időpont egyeztetés szükséges.

Elérhetőségeink: (27) 639-123, 639-131, 639-132/102 mellék, ado@kismaros.hu.

Ügyintézők: Genzelman Mihályné (Gépjármű-, Telek-, Kommunális adó)

Mekliné Neuprandt Katalin ( Építmény-, Iparűzési adó)

 

Ügyfélfogadási idő:     Hétfő:       13.00 -17.00

Szerda:       8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Csütörtök:   8.00 – 12.00.

 

Kismaros, 2022. február 25.

 

Tisztelettel:

Timer-Bárkányi Beáta

jegyző

Tájékoztató