Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 14-én, hétfőn 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Képviselői megbízólevél átadása, Képviselő eskütétele

  1. Javaslat bizottsági tag megválasztására

  1. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2021. évi hatályosulásáról

  1. Tájékoztató Kismaros község településrendezési eszközeinek 2021. évi hatályosulásáról

  1. Kismaros Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

  1. Kismaros Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VII.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

  1. Kismaros Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) rendeletének módosítása

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

  1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Előterjesztések

Kismaros, 2022. február 09.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester