Meghívó képviselőtestület rendkívüli bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzatának a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. február 07-én, hétfőn 17.00 órára összehívott ülésén nem volt határozatképes, ezért február 14-re lett összehívva a megismételt ülés.

——-

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. február 14-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2020. évi és a 2021. évi tevékenységéről
  2. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2021. évi hatályosulásáról
  3. Tájékoztató Kismaros község településrendezési eszközeinek 2021. évi hatályosulásáról
  4. Kismaros Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
  5. Kismaros Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VII.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
  6. Kismaros Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) rendeletének módosítása

 

Előterjesztések:

Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Beszamolo

Előterjesztés Kismaros_SZMSZ módosítás

Előterjesztés Kismaros_közösségi együttélés rendelet módosítás

TRE_hatályosulás_2021

TAK_TKR_hatályosulás_2021

Előterjesztés 2022 évi költségvetési rendelet tervezet Kismaros

Kismaros_egyedi_tam_ker_2021_ehiteles

Kismaros, 2022. február 09.

Moór Róbert sk.

elnök