Kismaros Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt címe: KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Támogatás összege: 7 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma: Kismaros Község Önkormányzata Szokolya Község Önkormányzatával és Kóspallag Község Önkormányzatával alkotnak közös fenntartású hivatalt. Az ASP rendszerhez történő csatlakozásban mindhárom önkormányzat érintett az adó, a gazdálkodás, az iratkezelés, az ipar-kereskedelem, a hagyaték-leltár, a vagyonkataszter, az e-ügyintézés és a portál rendszerekkel. A 3 önkormányzatnál összesen 19 fő dolgozik (ebből: 11 fő Kismaros, 6 fő Szokolya és 2 fő Kóspallag településeken) a fent említett szakrendszereken, így a beszerzés során 19 db kártyaolvasóra lesz szükségünk az azonosítás végett. Az ASP-rendszercsatlakozási projektünk során megtörténtek az informatikai- és működés szabályozási feltételek felmérései a rendszer zavartalan működése végett. Ennek megfelelően Kismaroson 2014.01.22-t követően történt informatikai eszközbeszerzések egy része a költségvetésünkbe került 1.362.922 Ft erejéig. Ezen költség tartalmazz 3 db munkaállomást; 4 db monitort; 3 db swichet; 1 db szünetmentes tápot; 4 db laptopot;3 db nyomtatót. Az új eszközbeszerzések, amelyek a pályázat jóváhagyását követően kerülnek kiválasztásra: 11 db kártyaolvasó; 5 db monitor; 5 db munkaállomás. Az új eszközök összesen 1.786.024.-Ft.

Szokolyán a következő új eszközbeszerzések szükségesek a csatlakozáshoz: 6 db kártyaolvasó; 6 db monitor; 3 db munkaállomás.
Míg Kóspallagon a következő új eszközök kerülnek beszerzésre: 2 db kártyaolvasó; 1 db nyomtató; 2 db munkaállomás.
A 3 önkormányzatnál a beszerzésre kerülő eszközök összértéke 3.148.946.-Ft
Az eddig használt informatikai szakrendszerekből adatmigráció, adattisztítás végrehajtása szükséges. Ezzel párhuzamosan az új rendszerek oktatásán az érintett munkatársak részvétele elengedhetetlen. Az informatikai eszközpark biztosításán kívül a csatlakozás megköveteli a helyi szabályzatok felülvizsgálatát is. A felülvizsgálat során különösen szükséges kitérni az IT biztonsági és az iratkezelési szabályzat ellenőrzésére, működésbeli változások átvezetésére. Vállaljuk az esélyegyenlőség és a környezettudatosság szempontok betartását és betartatását a helyi esélyegyenlőségi program biztosításával.
A költségvetésünket úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a pályázat belső arányainak megfeleljünk.

Projekt zárása: 2018.08.29.
Projekt azonosító:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00814

Befektetés a jövőbe!