Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2022. február 07-én, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2020. évi és a 2021. évi tevékenységéről
  1. Kismaros Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
  1. Kismaros Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VII.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
  1. Kismaros Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) rendeletének módosítása

5. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2021. évi hatályosulásáról

6. Tájékoztató Kismaros község településrendezési eszközeinek 2021. évi hatályosulásáról

Előterjesztések:

Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Beszamolo

Előterjesztés Kismaros_SZMSZ módosítás

Előterjesztés Kismaros_közösségi együttélés rendelet módosítás

TRE_hatályosulás_2021

TAK_TKR_hatályosulás_2021

Előterjesztés 2022 évi költségvetési rendelet tervezet Kismaros

Kismaros_egyedi_tam_ker_2021_ehiteles

Kismaros, 2022. február 02.

Moór Róbert sk.

elnök