Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 13-án, hétfőn 17.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megválasztott tagjainak ünnepélyes eskütétele
 1. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2020. évi hatályosulásáról
 1. Tájékoztató Kismaros község településrendezési eszközeinek 2020. évi hatályosulásáról
 1. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére
 1. Vételi ajánlat az önkormányzat tulajdonában álló Kismaros, belterület 4670 hrsz-ú ingatlanra
 1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának …./2021.(XII. 13.) számú rendeletének elfogadására a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 1. Kamerarendszer kiépítésére, telepítésére elnyert támogatásról történő lemondás
 1. Döntés meghozatala ajánlati felhívásokra beérkezett ajánlatokról
 1. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi hatósági tevékenységéről
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Előterjesztések.

Kismaros, 2021. december 07.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester