Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2021. december 06-án (hétfő) 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2020. évi hatályosulásáról
  1. Tájékoztató Kismaros község településrendezési eszközeinek 2020. évi hatályosulásáról
  1. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére
  1. Vételi ajánlat az önkormányzat tulajdonában álló Kismaros, belterület 4670 hrsz-ú ingatlanra
  1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának …./2021.(XII. 13.) számú rendeletének elfogadására a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  1. Kamerarendszer kiépítésére, telepítésére elnyert támogatásról történő lemondás
  1. Kismarosi Teleház Alapítvány 2022. évi munkaterve

Előterjesztések:

Dontes_onk_tul_ingatlanra_beerkezo_veteli_ajanlatrol (1)

Dontes_onk_tul_ingatlanra_beerkezo_veteli_ajanlatrol

Előterjesztés a 12_2007.(X.18.) sz. rendelet hat.kív.hely

Javaslat_a_Kepviselo-testulet_2022_evi_munkatervere

TAK_TKR_hatályosulás_2020

Teleház munkaterve

TRE_hatályosulás_2020

Kismaros, 2021. december 01.

Moór Róbert sk.

elnök