Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 15-én, hétfőn 17.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Javaslat a Kismaros belterület 8322/1 helyrajzi számú ingatlan 280 m²-nyi hányadának a lefolytatott telekalakítási eljárás zárásaként adásvétel útján történő értékesítésére
 1. Döntés „Ajánlati felhívás játszótéri eszközök beszerzésére, telepítésére” elnevezésű beszerzési eljárás eredményéről
 1. Javaslat a Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására
 1. Javaslat a kismarosi iskolafejlesztéshez szükséges nemleges vissznyeremény nyilatkozat megadására
 1. Járművek értékesítése
 1. Belső ellenőrzési terv 2022.
 1. Költségvetési beszámoló, 2021/03. negyedév
 1. Előirányzat módosítás, 2021/03.
 1. Költségvetési koncepció 2022.
 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan eladására vonatkozó képviselő testületi határozat módosítására
 1. Döntés a mezei őrszolgálat bevezetéséről szóló rendelet megalkotásáról
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1.  Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek

Előterjesztések:

Döntés beszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztés_belső ellenőrzési terv 2022

KOTE_egyedi_tam_ker_2021_V2_hiteles

További előterjesztések.

Kismaros, 2021. november 10.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester