Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2021. november 08-án, hétfőn 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Javaslat a Kismaros belterület 8322/1 helyrajzi számú ingatlan 280 m²-nyi hányadának a lefolytatott telekalakítási eljárás zárásaként adásvétel útján történő értékesítésére
  1. Javaslat a kismarosi iskolafejlesztéshez szükséges nemleges vissznyeremény nyilatkozat megadására
  1. Járművek értékesítése
  1. Belső ellenőrzési terv 2022.
  1. Költségvetési beszámoló, 2021/03. negyedév
  1. Előirányzat módosítás, 2021/03.
  1. Költségvetési koncepció 2022.
  1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan eladására vonatkozó képviselő testületi határozat módosítására
  1. Döntés a mezei őrszolgálat bevezetéséről szóló rendelet megalkotásáról

 

Előterjesztések:

Előterjesztés az 49-2021.(IX.20.) számú önkrmányzati határozat módosítására

Előterjesztés hétvégi parkolási díj bevezetése

Előterjesztés járművek értékesítése

Előterjesztés mezőőr rendelettervezet

Előterjesztés_belső ellenőrzési terv 2022

Előterjesztés_beszámoló_2021_03

Előterjesztés_döntés_telekalakítási_eljárás_végrehajtásáról

Előterjesztés_Kismaros_költségvetés_mód_2021_03

Előterjesztés_költségvetési koncepció 2022

Javaslat_nemleges_vissznyeremeny_nyilatkozat_megadasara

Kismaros, 2021. november 03.

Moór Róbert sk.

elnök