Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 20-án (hétfő) 17.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Beszámoló a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évben végzett tevékenységéről
 1. Beszámoló a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató által Kismaroson nyújtott szolgáltatásokról (szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás)
 1. Beszámoló a Kis Morgó Óvoda 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről, valamint az óvoda házirendjének jóváhagyása
 1. Beérkezett kérelmek a Művelődési Ház terembérleti díjainak elengedése, mérséklése iránt
 1. A Kismarosi Művelődési Ház és IKSZT szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 1. Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan és ráépített épület jogi helyzetéről és javaslat a kialakult helyzet jogi rendezésére
 1. Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő Kismaros 1652 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Juhász Tamás megkereséséről
 1. A Kismarosért Közalapítvány 2020. évi beszámolója
 1. A Búzaszem és Mustármag Családi Bölcsődék 2020. évi beszámolója és 2021. évi költségvetése
 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. II. negyedéves gazdálkodásáról
 1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 1. Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés eredményéről
 1. Tájékoztatás törvényességi felhívásról – a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2017.(X.18.) számú önkormányzati rendelet fizetési kötelezettséget előíró szakaszainak hatályon kívül helyezése
 1. Étkezési térítési díj rendelet módosítása
 1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VII.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására (településképi eljárással kapcsolatos hatáskör rendezés)
 1. Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatár módosítása
 1. Javaslat Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
 1. Kismaros község településrendezési eszközeinek aktualizálásával (TRE3m) kapcsolatos tervezési feladatokról (egyedi kérelmek a 16. sorszámtól) szóló településfejlesztési döntés
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
 1. Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek
 1. Javaslat a Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím 2021. évi díjazottjaira  – zárt ülés

Előterjesztések.

Eloterjesztes_VP_külterületi_utas_pályázat HÁZIREND KIS MORGÓ ÓVODA 2021 VÉGLEGES HÉSZ_aktualizálása_20210917 Javaslat_felveteli_korzethatar_felulvizsgalatara Mosoly Családsegítő beszámoló Óvoda Beszámoló 2020-2021 Szent Lőrinc Szakmai beszámoló 2021. Kismaros SZMSZ 2021.08.16

Kismaros, 2021. szeptember 14.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester