Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2021 szeptember 13-án (hétfő) 17.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. A Kismarosért Közalapítvány 2020. évi beszámolója.

Előterjesztés_közalapítvány beszámolója

 1. A Búzaszem és Mustármag Családi Bölcsődék 2020. évi beszámolója és 2021. évi költségvetése.

Előterjesztés_bölcsőde beszámolója költségvetése

 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. II. negyedéves gazdálkodásáról.

Előterjesztés_beszámoló_2021_02

 1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztés_Kismaros_költségvetés_mód_2021_02

 1. Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés eredményéről.
 1. Döntés a Kánya utca felújítására elnyert vis maior támogatás felhasználásáról, a szükségessé váló többlet önerő biztosításáról.

Döntés_a_Kánya_utca_felújítására_elnyert_vis_maior_támogatás_felhasználásáról

  1. Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan és ráépített épület jogi helyzetéről és javaslat a kialakult helyzet jogi rendezésére.
  2. Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő Kismaros 1652 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Juhász Tamás megkereséséről.

Juhász Tamás megkeresése

 1. Tájékoztatás Andrásik András megkereséséről a Kismaros Szitakötő utca (2848 hrsz.) részbeni kialakítása iránt.

Tajekoztatas_Andrasik_Andras_megkereseserol_a_Szitakoto_utca_reszbeni_kialakitasa_irant

 1. Beérkezett kérelmek a Művelődési Ház terembérleti díjainak elengedése, mérséklése iránt.

Előterjesztés Művelődési Ház kérelmek

 1. Tájékoztatás törvényességi felhívásról – a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet fizetési kötelezettséget előíró szakaszainak hatályon kívül helyezése.

Előterjesztés törvényességi felhívás

 1. Javaslata településkép védelméről szóló 6/2017. (IX.27.) önkormányzati rendeletegyes eljárási szabályainak módosítására (hatáskörátruházás lehetősége).

Előterjesztés Kismaros_TKR

 1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(III.30) önkormányzati rendelet módosítására.

Partnerségi rendelet módosítása TJKOZT~1

 1. Kismaros község településrendezési eszközeinek aktualizálásával (TRE3m) kapcsolatos tervezési feladatokról (egyedi kérelmek a 16. sorszámtól) szóló településfejlesztési döntés.

HÉSZ_aktualizálása_20210705 egyben

 1. Javaslat a Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím 2021 évi díjazottjaira  – zárt ülés.

 

Kismaros, 2021. szeptember 06.

Moór Róbert sk.

elnök