Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án (kedd) 16.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Döntés intézményi közétkeztetésre beérkezett ajánlatokról

 1. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotására

 1. Javaslat Kismaros község forgalmi rendjének megváltoztatására

 1. Tájékoztatás Petyánszky Máté megkereséséről

 1. Döntés Kismaros község településrendezési eszközeinek a 0198/4-6 hrsz-ú ingatlanok és érintett környezetük iskolafejlesztéssel összefüggő módosításáról (TRE2m)
 1. Javaslat a kismarosi 0198/6 hrsz-ú ingatlan besorolásának konténeriskola elbontását követő rendezésére

 1. Kismaros község településrendezési eszközeinek aktualizálásával (TRE3m) kapcsolatos tervezési feladatokról (egyedi kérelmek) szóló településfejlesztési döntés

 1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendeletének megalkotására és a 9/2016. (VI.07.) rendelet hatályon kívül helyezésére

 1. Javaslat a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására

 1. Javaslat a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Projektmenedzsment Kft. megalapítására

 1. Belső ellenőrzési jelentés, 2020. év

 1. Költségvetési beszámoló, 2021/1. negyedév

 1. Előirányzat módosítás, 2021/01.

 1. Iparűzési adó kompenzálása

 1. Kismaros Község Önkormányzata 2019-2023 közötti időszakra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálata

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Előterjesztések anyagai

Kismaros, 2021. július 05.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester