Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2021. július 19-én (hétfő) 16.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Döntés intézményi közétkeztetésre beérkezett ajánlatokról
 1. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotására
 1. Javaslat Kismaros község forgalmi rendjének megváltoztatására
 1. Tájékoztatás Petyánszky Máté megkereséséről
 1. Döntés Kismaros község településrendezési eszközeinek a 0198/4-6 hrsz-ú ingatlanok és érintett környezetük iskolafejlesztéssel összefüggő módosításáról (TRE2m)
 1. Javaslat a kismarosi 0198/6 hrsz-ú ingatlan besorolásának konténeriskola elbontását követő rendezésére
 1. Kismaros község településrendezési eszközeinek aktualizálásával (TRE3m) kapcsolatos tervezési feladatokról (egyedi kérelmek) szóló településfejlesztési döntés
 1. Javaslat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendeletének megalkotására és a 9/2016. (VI.07.) rendelet hatályon kívül helyezésére
 1. Javaslat a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
 1. Javaslat a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Projektmenedzsment Kft. megalapítására
 1. Belső ellenőrzési jelentés, 2020. év
 1. Költségvetési beszámoló, 2021/1. negyedév
 1. Előirányzat módosítás, 2021/01.
 1. Iparűzési adó kompenzálása
 1. Kismaros Község Önkormányzata 2019-2023 közötti időszakra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálata
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló

Kismaros, 2021. július 05.

 

Előterjesztések anyagai:

Dontes_intezmenyi_kozetkeztetesre_beerkezett_ajanlatokrol

Előterjesztés HEP felülvizsgálat és dokumentáció

Előterjesztés SZMSZ Előterjesztés térítési díj rendelet 2021-2022

Előterjesztés_belső ellenőrzési jelentés 2020

Előterjesztés_beszámoló_2021_01

Előterjesztés_hipa kompenzáció

Előterjesztés_Kismaros_költségvetés_mód_2021_01

HÉSZ_aktualizálása_20210705 egyben

Javaslat_a_kismarosi_0198_6_hrsz_ingatlan_rendezesere

Kismaros forgalmi rendjének változtatása

Lejárt határidejű határozatok

Tajekoztatas_Petyanszky_Mate_megkereseserol

TRE2m_dontes elfogadasrol_konténeriskola teljes dokumentáció

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása-Előterjesztés

Előterjesztés Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Mendzsment Kft létrehozására

Javaslat_szociális_célú_tüzelőanyag_vásárláshoz_kapcsolódó_pályázat_benyújtására

Polgármesteri beszámoló

Moór Róbert sk.

elnök