Tájékoztató a 2021. évi helyi adózásról és a kedvezményekről

Tisztelt Adózó!

A 2021-es évi helyi adózásáról szóló tájékoztatót levélben, az egyéni adószámla egyenleggel megkapja minden kismarosi adózó.

Gépjárműadó:

Felhívjuk figyelmét, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021 január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni. Kérjük, hogy a 2021. évi gépjárműadót ne az Önkormányzat számlaszámára fizessék, mert az téves befizetésnek minősül. A tévesen befizetett összeg nem kerül tovább utalásra a NAV részére.

A túlfizetés visszatérítése a honlapunkon (www.kismaros.hu – Ügyintézés- Letölthető nyomtatványok adóügy, pénzügy) található „Kérelem túlfizetés visszautalására” nyomtatványon kérhető.

Építményadó – Telekadó – Kommunális adó:

Amennyiben az értesítőn feltüntetett ingatlan az előző évben (években) értékesítésre került, kérjük az ado@kismaros.hu címen vegyék fel a Hivatallal a kapcsolatot, hogy a változás bejelentéséhez kapcsolódó nyomtatványt kiküldessük. Az adófizetési kötelezettséget bejelentését követően lehet csak megszüntetni.

Adókedvezmény, jogosultság esetén az alább letölthető űrlapokon igényelhető.

Építményadó kedvezmény feltételei:

50%-os kedvezményre jogosult az a személy, aki a településen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, továbbá a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló esetében 350%-át nem haladja meg. 2021. évben az öregségi nyugdíjminimum 300%-a 85.500.-Ft a 350%-a 99.750.-Ft

Építményadó kedvezmény kérelem

Építményadó adatbejelentés

Kommunális adó kedvezmény feltételei:

50%-os kedvezményre jogosult az a személy, aki a településen állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, továbbá a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló esetében 350%-át nem haladja meg. 2021. évben az öregségi nyugdíjminimum 300%-a 85.500.-Ft a 350%-a 99.750.-Ft

Kommunális adó kedvezmény kérelem

Kommunális adó adatbejelentés

Telekadó adatbejelentés

Méltányossági kérelem

Adóigazolás kérelem

Kismaros Község Önkormányzat adóval kapcsolatos bankszámlái

Iparűzési adó:

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

Tételes Kata adózás esetén nyilatkozat benyújtására nincs szükség, automatikusan az 1%-os kedvezményes adóelőleget fogják fizetni az érintettek, az értesítőn már a csökkentett összeg szerepel.

Adategyeztetéssel, részletfizetéssel és kérdéseivel a 27/639-131 telefonszámon, ügyfélfogadási időben lehet felvenni Hivatalunkkal a kapcsolatot, illetve emailben: ado@kismaros.hu címen. Ügyintézők: Genzelman Mihályné (Gépjármű-, Telek-, Kommunális adó), Mekliné Neuprandt Katalin (Építmény-, Iparűzési adó)

A járványhelyzetre való tekintettel a személyes megjelenéseket telefonon előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni!

Ebben az időszakban megnövekednek a megkeresések, kérjük türelmüket, igyekszünk mindenkinek segítségére lenni!

Ügyfélfogadás:

Hétfő 13.00 – 17.00

Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Csütörtök 8.00 -12.00