Szociális tűzifa igénylése 2020

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról, a támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 14/2020. (X.07.) rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról.

Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell részesíteni

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultakat,

d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

A támogatás iránti igényeket 2020. november 9. napjáig lehet benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon munkaidőben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban

Kismaros, 2020. október 11.

Neubauer Rudolf
polgármester

Letölthető dokumentum:

Szociális célú tüzelőanyag kérelem nyomtatvány 2020